Δελτίο τύπου

Η Σύνταξη και η αποστολή Δελτίων Τύπου αποτελεί μία από της βασικότερες εφαρμογές των Δημοσίων Σχέσεων, όπου βοηθάει στη διαχείριση της φήμης μας. Ο τρόπος Γραφής του και αποστολής γίνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για την αποφυγή διαφημιστικού μηνύματος και κατά συνέπεια την απόρριψη από τους συντάκτες του Τύπου.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και συγκεκριμένα ο τρόπος μετάδοσης της είδησης μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, σίγουρα έχει ευνοήσει και το τρόπο δημιουργίας ενός Δελτίου τύπου, όπου φυσικά έχει να κάνει πάντα με το μέσο το οποίο θα σταλεί

Αν και όπως προαναφέρουμε παραπάνω υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος της σύνταξης του, σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζεται και η χρήση δημιουργικής γραφής ή αρθρογραφίας και φυσικά να συνοδεύεται από κάποιο είδος πολυμέσων, για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για περισσότερες πληροφορίες.

Advertisements